ลมพูด

posted on 29 Sep 2011 15:54 by pp38229 in Keepsake
คำพูดแค่ลมผิวผ่าน
บางครั้งบาดลึกเกินรับไหว
เพียงแค่ลมพูดใส่ใจไย
ผ่านไปไม่เหลือร่องรอย

 

edit @ 29 Sep 2011 16:17:15 by PaPoM

Comment

Comment:

Tweet